En sonTag: Düşünce

Yaratıcılık Bir Süreçtir, Bir Olay Değil

Yaratıcılık Bir Süreçtir, Bir Olay Değil

YARATICILIK Yaratıcılık, problem çözmede, başkalarıyla iletişim kurmada ve kendimizi ve başkalarını eğlendirmede faydalı olabilecek fikirleri,