مهم ترین تفاوت زنان و مردان از دید علم فیزیک و روانشناسی

مرد و زن هر دو انسان هستند و طبیعتأ با یک دیگر شباهت های بسیاری دارند، ضمن آنکه در مواردی تفاوت هایی هم دارند.

 1. مردان و زنان معیارهای متفاوتی برای رضایت مندی درزندگی دارند. مردان برای شغل مناسب و موفقیت درکارها و زنان برای خانواده و فرزندان ارزش قائل می باشند.
 2. مردان موقعیت ها و اوضاع رابه طور کلی درک می کنند و تفکر کلی و جامع دارند اما زنان بیشتر بر روی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.
 3. مردان سازنده، خلاق، ریسک پذیر و به دنبال تجربه های جدید هستند اما زنان با ارزش ترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بعد انتقال می دهند.
 4. مردان نیاز دارند تا اهدافشان را به عمل تبدیل کنند اما زنان در درجه اول به رابطه با دیگران اهمیت می دهند.
 5. مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیز بیشتر به سلامتی خود اهمیت می دهند.
 6. زنان درد و کار یکنواخت را بهتراز مردان تحمل می کنند.
 7. زنان و مردان دارای حس حسادت یکسان هستند اما مردان بهترمی توانند این حس را پنهان کنند.
 8. زنان نفوذ همسران خود را راحت ترمی پذیرند. اما مردان در مقابل نفوذ زنان ازخود مقاومت نشان می دهند.
 9. در زنان ترس بیشتروخشم کمتراست اما مردان بیشتراز این که بترسند خشمگین می شوند.
 10. تحمل زنان در برابر رنج بدنی بیشتر ودر برابررنج روحی کمتراست اما مردان دربرابر رنج روحی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.
 11. مادر، همه فرزندان خود را تقریبا به طور یکسان دوست دارد اما پدر فرزندانی را دوست دارد که از او حرف شنوی داشته باشند و در تحصیل و اجتماع موفق تر باشند.
 12. در چهره زنان هنگام گفتگو حالت های ترس، خشم، تعجب، آرامش، اضطراب و لذت به خوبی قابل مشاهده است اما مردان درهنگام گوش دادن خونسرد بوده و صورت آنها دچار تغییرات زیادی نمی شود.
 13. زنان درجریان زندگی بیشتر به گذشته توجه می کنند و کمی نیز به آینده نگاه می کنند. اما مردان بیشتر به آینده توجه نشان می دهند و به راحتی می توانند گذشته را فراموش کنند.
 14. مردان از راه چشم (دیدن) عاشق می شوند اما زنان بیشتر از راه گوش (شنیدن) تحت تاثیر قرار می گیرند.پ
 15. وفا داری در زنان بیشتر ازمردان است.
 16. زنان در جوانی مهربان و درپیری، تهاجمی و خشن می شوند اما مردان در جوانی، خشن و خود خواه و در پیری مهربان می شوند.

 

مغز و سیستم عصبی زن و مرد چه تفاوتی دارند؟

چرا در اکثر اوقات زن و مرد حرف همدیگر را نمیفهمند؟

– درمغز زنان اتصالات و ارتباطات بیشتری بین دو نیم کره چپ و راست وجود دارد که به زنان این توانایی را می دهد تا از مهارت گفتاری بیشتری نسبت به مردان برخوردار باشند.

– درمردان ارتباطات کمتری بین دو نیم کره مغزشان وجود داشته و به مردان این قابلیت را می دهد تا دارای مهارتی بیشتر دراستدلال های انتزاعی وهوش دیداری- فضایی باشند. مردان در حل مسئله فنی بهتر می باشند.

– ارتباط بین دو نیم کره مغز، درزنان حدود 10 درصد بیشتر از مردان است. زنان بین دو نیم کره مغز، ارتباط بهتری برقرار می سازند و توانایی بیشتری در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه ای در یک زمان را از خود نشان می دهند. توانایی مردان در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه ای هم زمان، از زنان کمتراست.

– مردان تمایل دارند تا اطلاعات را طبقه بندی کرده و در مغزشان ذخیره کنند. زنان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها درمغزشان مرور کنند.

– زنان اندیشه استقرایی دارند و از جزء به کل می رسند؛ خواهان احساس وعاطفه بیشتر و در تصمیم گیری مردد هستند؛ برای تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارند ولی به آسانی اشتباهات خود را قبول می کنند.

– مردان با شیوه قیاسی، استدلال می کنند و از کل به جزء می رسند و خواهان اطلاعات بیشتری هستند. سریع تر تصمیم می گیرند و کمتر حاضر می شوند به اشتباه خود اعتراف کنند.

 

تفاوت مردان و زنان در درک مسائل مختلف

1. ادراک شنوایی

زنان توانایی فوق العاده ای در شنیدن دارند که از هر صد محرک صوتی تقریبا تمامی آنها را می شنوند.

در این زمینه تحقیقی در یک سالن بزرگ ارکستر صورت گرفت که حدود دویست و پنجاه نفر سازهای مختلف می نواختند و خانمها صدای اکثر آنها را تشخیص دادند؛ درحالی که آقایان که رهبر ارکستر بودند صدای تعدادی از این ساز ها را نمی شنیدند.

این نشنیدن آقایان به علت ضعف در دستگاه  شنوایی نیست، بلکه به این علت است که انسان در مغز یک صافی دارد که تمام صدا ها از آن صافی رد می شوند و صدای مطبوع ازآن عبورمی کند و ما آن را می شنویم، گویا حساسیت این صافی در مغز خانم ها کمتر است از این رو خانم ها تقریبا تمام صداها را می شنوند و آقایان تنها صدای انتخاب شده را می شنوند.

 

2. قدرت بینایی

قدرت بینایی زن ها از مرد ها بیشتر است و این امر به این خاطر است که زن ها ادراک جرئی دارند و مردها ادراک کلی دارند. خانم ها تمام جزئیات را می بینند و آقایان  فقط کلیات را می بینند.از این لحاظ سرعت ادراک در زنها بیشتر از مردان است. منظور از درک این است که فرد با سرعت و دقت متوجه جزئیات امری می شود. از طرفی دیگر مردها در چهره شناسی و باز شناسی چهره از زنها قوی تر هستند.

 

3. احساس و ادراک  بویایی

قدرت بویایی در زنان بیشتر است و در زن های باردار قوی تر از زن های عادی است. علت این امر آن است که حس بویایی به میزان استروژن بستگی دارد و استروژن در این دوران افزایش می یابد.

قدرت بویایی رابطه احساس بین مادر و کودک است. در تحقیقی چشم های تعدادی از مادران را بستند و سپس آن ها را تک تک در مقابل نوزادان قرار دادند و مادران از طریق حس بویایی نوزاد خود را تشخیص دادند.

 

4. قدرت چشایی

زنان از قدرت چشایی بالایی نسبت به مردان بر خوردارند. گاهی اوقات زن ها اعتراض می کنند که شوهرهایشان در اوایل از کیفیت غذاییکه توسط آنها پخته می شد تعریف می کردند ولی بعد از مدتی بی تفاوت می شوند این بی تفاوت بودن به حس چشایی ضعیف مردها مربوط می شود.

 

تصورات قالبی و کلیشه ای درمورد زنان

اکثرمردم صفات زیر را ازویژگی های جنس زن می دانند:

 1. محافظه کار
 2. دلواپس عواطف و احساسات دیگران
 3. دارای گرایشات دینی عمیق
 4. میل به امنیت خواهی فراوان
 5. تمایل و علاقه شدید به هنر و ادبیات
 6. به سادگی، عواطف لطیف را به زبان می آورند.

 

تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد مردان

همان طور که درباره زنان کلیشه هایی رواج دارد، درمورد مردان هم این کلیشه ها وجود دارد. ویژگی های ایده آل اجتماعی مردان باید شامل صفاتی مانند پرخاشگری ، استقلال و خودکفایی، غیر احساسی بودن و اعتماد به نفس باشد وخصوصیات زیر را به مردان نسبت می دهند:

 1. بسیارمستقل است.
 2. پرخاشگری و سلطه طلب است.
 3. به سادگی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
 4. عمیقا شیفته ریاضیات و مقالات علمی است.
 5. دربرابر بحرانها، خویشتن داری خود را حفظ می کند.
 6. دربسیاری از زمینه ها فعال بوده و تمایلات رقابت جویی عمیقی دارد.
 7. تقریبا مثل یک رهبر عمل می کند.
 8. دارای اعتماد به نفس زیادی بوده و بسیار جاه طلب است.
 9. عمیقأ به آداب و شیوه های جهان آگاه است.

 


مطلب مرتبط: 18 نکته در مورد ((تیپ زنانه باب میل مردان))


 

مردان عمر طولانی تری دارند یا زنان؟

طول عمر زن ها و مرد ها یا یک دیگر متفاوت است و این تفاوت ریشه در برخی عادات و سیستم کل بدن آنها دارد. به طورکلی عمر متوسط بشر 78 سال و 9 ماه و 15 روز گزارش شده است که به طور میانگین مردها معمولا 5 سال کمتر از زن ها عمر می کنند طبق تحقیقات پزشکی، دلایل عمر طولانی تر  زن ها در مقایسه با مرد ها به شرح زیر است:

 

1. دوران جنینی: دختر ها در مقایسه با پسر ها مقاوم تر هستند

بیماری های عفونتی در دوران جنینی در پسرها نسبت به دخترها بیشتر دیده می شود که این موضوع باعث مرگ و میر زود تر شده و پایین آمدن سن میانگین عمر در بین مردها اثرگذار است. همچنین، عدم شکل گیری بافت های بدن در پسر ها نسبت به دخترها بیشتر دیده می شود که برای مثال می توان به نارسایی ریوی به هنگام تولد اشاره کرد که تعداد زیادی از این افراد مرگ را زودتر از مرگ طبیعی تجربه می کنند.

 

2. شاخص بی پروایی و نترس بودن در زنان نسبت به مردان کمتر است

عامل حوادث در مردان سومین عامل مرگ و میر شناسایی شده است وعامل حوادث در زنان ششمین عامل شناسایی شده است که این بخاطر خاصیت بیولوژیکی مردان است. پذیرش ریسک در مردان در مقایسه با زنان بسیار بیشتر است که این ریسک پذیری از عوامل کاهش عمر در مردان است.

 

3. زن ها در مقایسه با مردها دیرتر دچارحمله  قلبی می شوند

حمله قلبی از عوامل مرگ و میر مشترک بین زن ومرد است. اما مردها در مقایسه با زن ها زود تر دچار حمله قلبی می شوند سن میانگین در مردها که دچار حمله قلبی می شوند 30 و 40 سالگی گزارش شده است زنان 10 سال دیرتر دچار حمله قلبی می شوند و این حملات به بعد از دوران یائسگی زن ها موکول می شود این عامل نیز می تواند در کاهش میانگین عمر مردها بسیار موثر باشد.

 

4. زن ها شبکه های اجتماعی قوی تری دارند و راحت تر دوست می شوند

مطالعات نشان داده است کسانی که سطح ارتباطات قوی تری دارند 50 درصد کمتر از کسانی که سطح ارتباط ضعیف تری دارند به حملات قلبی مبتلا می شوند.

مردان تمایل کمتری به بیرون ریختن یا مشاوره گرفتن درباره مشکلات خود دارند و زن ها راحت تر درباره مشکلات صحبت می کنند این ارتباط باعث می شود که 50 درصد  احتمال ابتلا به حملات قلبی کاهش یابد.

 

5. خود کشی در مردان بیشتر است یا زنان؟

مطالعات نشان داده است که 10 درصد از مرگ های جهان مربوط به خودکشی است که این میزان رقمی حدود 800 هزار نفر در جهان را دربر می گیرد و خود کشی جزو 10 عامل اصلی مربوط به مرگ در جهان محسوب می شود و همچنین  درجهان به ازای هر 100 هزار نفر بیش از 12 نفر خودکشی می کنند. خودکشی دومین علت اصلی مرگ و میر سنین 15 تا 29 سال در سطح جهان است.

فراوانی تهدید به خود کشی در زنان 3 الی 4 برابر بیشتر از مردان است اما در صورت اقدام به خود کشی، احتمال مرگ مردان نسبت به زنان بیشتر است.

زنان بیشتر تمایل دارند از روش های غیر خشونت آمیز نظیر مصرف بیش از حد دارو استفاده کنند این در حالی است که مردان بیشتر به روش های خشونت آمیز نظیر شلیک گلوله یا اعدام علاقه مند هستند که احتمال مرگ در مردها بالاتر است.

 

6. تحمل درد در زنان بیشتر است یا مردان؟

تحقیقات نشان داده است که زنان و مردان حساسیت های جداگانه ای  نسبت به  درد دارند و زنان از درد های مزمن بیشتری در زندگی رنج می برند.

شاید برای زنان این خبر چندان خوشایند نباشد اما زن ها  همان طور که سخت ترین درد بشریت یعنی زایمان را تحمل می کنند به همان میزان هم  بیشتر از مردان رنج دردهای مزمن را می کشند. درواقع، زنان در مقایسه با مردان تجربه های بیشتری از دردهای شدید و آزار دهنده در زندگی خود دارند.

طبق پژوهشهای انجام شده زن ها به دلیل تحمل بیشتر برای مقابله با درد اغلب قادربه درک  وقوع حملات قلبی  نیستند زیرا بسیاری از حملات قلبی در میان زن ها به دلیل تحمل درد بالای آن ها تشخیص داده نمی شود این به این معناست که زن ها به احتمال زیاد از حملات قلبی پنهان رنج می برند اما درک نمی کنند که چه اتفاقی در حال وقوع است.

 

چرا بیشتر مجرمان مرد هستند؟

آمار های جهانی نشان می دهد که تنها 14 درصد محکومان به حبس را زنان تشکیل می دهند. تفاوت ارتکاب به جرم زنان و مردان قابل توجه به نظر می رسد و در واقع چهره جرم درجهان همچنان مردانه است.

بر طبق آمارهای جهانی، اغلب مردان، کمی بیشتر از زنان احتمال دارد که قربانی جرایم شوند. بطور مثال آمارهای قضایی نشان می‌دهد که مردان بیش از زنان در معرض قربانی جرایمی چون سرقت و خشونت قرار می گیرند. در مقابل احتمال اینکه زنان قربانی خشونت‌های خانگی، خشونت توسط شریک زندگی و آزار و اذیت‌های جنسی قرار گیرند، بیشتر از مردان است.

زنان کمتر از مردان در جامعه حضور می‌یابند، کمتر از مردان رفتارهای خشن را می‌آموزند و کمتر از مردان ممکن است با افراد متخلف معاشرت کنند، در نتیجه زنان بسیار کمتر از مردان ممکن است مرتکب تخلف شوند. ضمن آنکه در صورت ارتکاب به یک تخلف، زنان هزینه‌های اجتماعی و روانی بسیار بیشتری نسبت به مردان می‌پردازند، در نتیجه کمتر ممکن است حاضر شوند ریسک یک رفتار پرخطر را بپذیرند.

با این حال، برخی محققان، نسبت به صحت آمارهای جهانی که حاکی از مردانه بودن وقوع جرم است ابراز تردید می‌کنند. به نظر آنها، میزان ارتکاب به جرم در میان زنان و مردان، آنقدر متفاوت نیست، اما جامعه، در برابر ارتکاب به جرم زنان بردبارانه‌تر از مردان واکنش نشان می‌دهد.

به نظر این کارشناسان، جرایم زنان کمتر از مردان به پلیس یا مقامات قضایی گزارش میشود و در صورتی که زنان متهم شوند، دادگاه‌های به دلایل متعدد، احتمال کمتری دارد تا آنان را محکوم نمایند و در صورت محکومیت نیز، زنان همواره بیشتر از مردان احتمال دارد تا مستحق تخفیف یا عفو در مجازات شناخته شوند و شاکیانی که متهمان پرونده آنان زن باشند، بیشتر احتمال دارد از شکایت خود گذشت کنند. از همین رو است که آمارها، از ارتکاب جرم بیشتر مردان حکایت دارد.

 

سرعت و نحوه یادگیری در مرد و زن چه تفاوت هایی دارد؟

مغز هر انسان از میلیون‌ها نورون تشکیل شده و 100 تریلیون سلول ارتباط ‌دهنده هم در آن وجود دارد، مغز یک انسان بالغ 3 لایه دارد؛ قشر مخ که در قسمت بالا قرار دارد، دستگاه لمپیک در وسط و ساقه مغز که پایین‌ترین بخش مغز را به خود اختصاص می‌دهد و با نخاع در پیوند است؛ هر کدام از لایه‌ها نیز وظیفه خاصی دارند.

شکی نیست که تفاوت‌هایی اصولی میان یادگیری مردان  و زنان وجود دارد، نمی‌توان گفت که جنسیتی برتر و جنسیتی ضعیف‌تر است.

در زمینه حافظه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای میان زنان و مردان وجود دارد، زن ها به طور کوتاه‌مدت می‌توانند اطلاعات بیشتری را در حافظه خود نگه دارند اما مردها اگر موضوعی برایشان جالب باشد آن را بهتر در حافظه خود حفظ می‌کنند در حالیکه زن ها در زمینه حافظه بهتر هستند، مرد ها نیز در خصوص مهارت‌های فضایی قوی‌تر عمل می‌کنند و استدلال مردها به گونه‌ای است که از کل شروع می‌کنند و به جزء می‌رسند و سرعت استدلال‌شان نیز از زن ها سریع‌تر است.

به همین دلیل است که مردها در آزمون‌های چندجوابی با وقت کم موفق‌تر عمل می‌کنند.

اندیشیدن زنان به صورتی است که از موارد جزئی شروع می‌کنند و از جزء به کل می‌رسند؛ وقتی ریاضیات آموزش داده می‌شود مردان بهتر یاد می‌گیرند اما وقتی برای آموزش ریاضی از شکل و شیء استفاده می‌شود و آموزش عینی‌تر می‌شود، یادگیری برای زنان ساده‌تر می‌شود.

مردان در زمینه هوش منطقی و ریاضی پیشرو‌تر هستند و در مقایسه با زنان بیشتر به این هوش متکی‌اند اما بررسی‌هایی که انجام شده، نشان می‌دهند اخیرا هوش ریاضی زنان نیز تقویت شده است.

 

امتیاز بدهید

5/5 - (1 امتیاز)

اشتراک گذاری:

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 12 =